• A-
 • A
 • A+

Річний звіт

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 2

 

спільного засідання педагогів ПСНВК № 86 та громадськості

 

 

 

м.Полтава                                               10 травня 2019 р.

 

 

 

Присутні: 193 чол.

  

Порядок денний

 

 

 

 1. Звіт директора за 2018-2019 навчальний рік перед громадськістю

 

 

 

Діяльність Полтавського спеціалізованого навчально-виховного комплексу № 86 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної та початкової освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснюю я, директор, згідно із Статутом та забезпечую:

 

 - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

 

 - дію від імені закладу освіти, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

 

 - у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

 

 - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

 

- розпоряджаюсь в установленому порядку майном, відповідаю за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

 

- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

 

- забезпечую умови для проведення оздоровчо-профілактичної та лікувальної роботи, всебічного фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей;

 

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

 

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСНВК № 86

 

 

 

Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої початкової освіти, забезпечення  цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих  здібностей  шляхом виховання, навчання, соціалізації  та формування  необхідних життєвих навичок; всебічний розвиток, виховання  і соціалізація особистості, яка здатна до життя  в суспільстві  та цивілізованої взаємодії  з природою, має прагнення до самовдосконалення  і навчання впродовж життя , готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадської активності.

 

Проектна потужність закладу освіти складає 106 місць, станом на 01.05.2019 р. в списковому  складі перебувало 410 дітей. Групи комплектуються за віковими ознаками. На данний час в ПСНВК № 86 функціонує 9 груп. З них:

 

2 групи раннього віку, в них 51 дитина;

 

7 груп дошкільного віку, в них 236 дітей;

 

1 - 4 класи початкової школи – 123 учні.

 

Зараховування дітей до дошкільних груп ПСНВК № 86 здійснюється згідно електронної черги та на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 

Зарахування учнів до закладу  освіти для  здобуття початкової освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

 

ПСНВК № 86 працює за п’ятиденним робочим тижнем та графіком роботи з 7.00 до 19.00 год., зокрема:

 

-        1  група з 12 годинним перебуванням дітей;

 

-        8 груп з 10,5 годинним перебуванням дітей;

 

-     1 – 4 класи з 9,5 годинним перебуванням учнів (уроки, ГПД).

 

Заклад освіти свою діяльність здійснює відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній оздоровчий період.

 

Організація освітнього процесу здійснюється державною мовою. У своїй діяльності заклад освіти керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами. Колектив СНВК № 86 працює над  виконанням Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». Навчально-виховна робота в дошкільних групах ведеться за програмою «Дитина». Великої уваги заслуговує робота зі створення сучасної навчальної бази закладу. В освітньо-виховному процесі педагоги СНВК № 86 використовують новітні педтехнології (додаток № 1).

 

У ПСНВК № 86 проходять різноманітнні заходи. Упродовж 2018-2019 навчального року колектив ПСНВК брав активну участь у методичній роботі міста та області. Так, у листопаді 2018 року на базі закладу проводився День педмайстерності «Художньо-естетичний розвиток дошкільника». Для вихователів ЗДО, ПСНВК міста були підготовлені і показані заняття з використанням нетрадиційних технік малювання, ліплення, а також ознайомлення з творами мистецтва. У лютому 2019 року на базі початкової школи відбувся фестиваль педагогічної майстерності «Формування інноваційної компетентності вчителя в умовах НУШ» для педагогів  міста Полтава. У березні проведений семінар для директорів ЗЗСО, а в квітні – для вчителів Шишацького району 

 

Заклад продовжує працювати з АПН України та апробує парціальну програму для вихованців дошкільних навчальних закладів «Дівчатка і хлоп’ята – майбутні мами й тата!»

 

Традиційними залишилися  театралізовані привітання учнями початкових класів шкільного підрозділу разом з педагогами закладу шефів та організації з народними, державними, професійними святами.

 

Дошкільні групи працюють над упровадженням варіативної частини Базового компоненту дошкільної   освіти. У дошкільному підрозділі на безоплатній основі упродовж 2016-2017 навчального року працювали гуртки різних напрямків роботи (додаток № 2).

 

      На базі СНВК № 86 проходила педагогічна практика студентів ПДПУ ім. В.Г.Короленка.

 

Досягненнями колективу та учнів СНВК № 86 у 2016-2017 навчальному році сталоГран-прі за участь у конкурсі «Великодній кошик» в рамках Міського дитячого фестивалю композицій «Великодня писанка» під патронатом  Полтавського міського голови Олександра Мамая (2017 р.), ІІ місце в міському фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захопленю».

 

Уся робота педагогічного колективу СНВК щомісячно  висвітлюється в часописі «САД’ОК» (дошкільний підрозділ),  газеті «Вісник цікавих подій» (шкільний підрозділ), а також на WEB-сайті СНВК. Робота педагогічного колективу СНВК № 86 неодноразово висвітлювалася й в газеті «Освітній простір» управління освіти Полтавської міської ради та «Полтавський вісник».

 

Педагогічний колектив працює над зміцненням фізичного здоров’я дітей. У закладі розроблена та проводиться система загартовуючих заходів на навчальний рік та на літній оздоровчий період.

 

Залишається традицією проведення в СНВК № 86 щорічних трудових екологічних акцій «Посади своє дерево» та «Квіти – це очі Землі». На території закладу висаджено 15 персиків, 3 ялинки, по-новому оформлені дві декоративні семиярусні клумби, ьдосаджені новими квітами усі клумби.

 

Розподіл навчального навантаження у дошкільних групах побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не  перевищувала 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин (згідно наказу МОН від 20.04.2015р. №446 «Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»).  Тривалість уроків у початковій школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин.

 

Дидактично-методичне забезпечення дозволяє здійснювати освітній процес на достатньому рівні. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

 

 Для занять дітей обладнані спеціальні приміщення:

 

-        музичний зал;

 

-    фізкультурний зал;

 

-    кабінет інформатики;

 

-        Кімната безпеки;

 

-        кабінет психолога;

 

-        кабінет іноземної мови.

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018-2019 н.р.

 

 

 

Планування роботи  закладу освітиздійснюється відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України.

 

Освітній процес  у дошкільному підрозділі здійснюється відповідно до нормативних актів Міністерства освіти та згідно з                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                рішенням педради від 31.08.2018р. за освітньою програмою для  дітей від двох до семи років «Дитина», (лист МОН України від 09.11.2015 №1/11-16163) та спрямувується на реалізацію  Державного стандарту  дошкільної освіти.

 

Перший клас ПСНВК № 86 навчається за освітньою програмою «На крилах успіху», у 2-4 класах освітній процес здійснюється за програмами для навчання дітей  2, 3, 4 класів чотирирічної початкової школи, що відповідаєвимогам Державного стандарту початкової освіти.

 

Робота педагогічного колективу в 2018-2019 навчальному році була спрямована на реалізацію основних завдань, визначених педагогічною радою від 31.08.2018 року, а саме:

 

 1. Формувати у дітей раннього та молодшого дошкільного віку культурно-гігієнічні, трудові навички та правила етикету під час організації харчування як важливого процесу соціалізації.

 

 

 

 1. Формувати творчий підхід педагогів до підбору інноваційних форм, методів та прийомів роботи для реалізації розділу програми «дитина у сенсорно-пізнавальному просторі».

 

 

 

 1. Розпочати поглиблену роботу з впровадження сучасної інноваційної LEGO–технологі в освітній процес дошкільних груп та початкової школи.

 

 

 

 1. Продовжувати роботу з розширення форм та видів співпраці з родинами , прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту.

 

 

 

 1. Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовувати на формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компонента дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед їх вступом у школу.

 

 

 

 1. Забезпечити наступність в роботі між дітьми старшого дошкільного віку та учнями початкових класів шляхом взаємодії зі школою.

 

 

 

Для реалізації даних напрямів протягом року проводились семінари, педагогічні години, тренінги, педагогічне консультування, нетрадиційні батьківські зустрічі, конкурси, фестивалі та інші заходи. Проблемні питання обговорювалися та ухвалювалися рішення по них на педагогічних радах. Слід відзначити, що всі рішення педрад виконані.

 

Методична робота ПСНВК № 86 регламентується річним планом та результатами вивчення освітнього процесу. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної та початкової освіти в закладі функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Упродовж 2018-2019 навчального року кабінет поповнився науковою, навчально-методичною літературою, напрацюваннями з нетрадиційної аплікації, гендерного виховання дошкільників. Педагоги користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Початкова освіта», «Позакласний час», «Музичний керівник».

 

Педагогам закладу були створені умови для підвищення фахової майстерності через різні форми: самоосвіту, взаємовідвідування різних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів і вчителів ПСНВК, міста, регіонального досвіду, проходження курсів підвищення кваліфікації в ПОІППО іменіМ.В.Остроградського . 

 

Слід відмітити, що у поточному році проатестовано 4 педагоги, з них підвищили категорію – 3 педагоги.

 

З метою підвищення якості освітнього процесу в закладі великої уваги приділяється впровадженню інноваційних технологій. Так, в поточному начальному році педагогами дошкільного підрозділу та в 1 класі розпочато роботу з упровадження сучасної інноваційної LEGO–технології в освітній процес дошкільних груп та початкової школи (Додаток № 1).

 

Велика увага у  роботі закладу приділяється наступності між дошкільною та початковою освітою. Це простежується у формах і методах роботи з дітьми, проведенні спільних заходів, залученні школярів до проведення свят і розваг у дошкільних групах. Для підвищення рівня мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди та екскурсії до 1 класу.

 

          Педагогічний колектив дошкільного підрозділу ПСНВК № 86 стабільно забезпечує високі показники готовності дітей до шкільного навчання. Випускники початкової ланки освіти закладу показують гарні результати при навчанні в ЗЗСО.

 

Показники сформованості компетенцій дошкільників та учнів початкових класів вказують на те, що в закладі освіти створені оптимальні умови для реалізації змісту Державного стандарту освіти України.

 

           В цілому робота колективу ПСНВК № 86 відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

 

 

 

 

 

РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ

 

МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ  ПСНВК № 86

 

у 2018 -2019 н. р.

 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в освітньому закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме:

 

 за 2018- 2019 навчальний рік в  закладі за бюджетні кошти було придбано:

 

 • Інтерактивний мультимедійний комплекс – 1 шт. × 63 799 грн.

 • Дошка магнітно-крейдова – 2 × 605 грн = 1210 грн.

 • Парти – 25 шт. × 832,55 грн. = 20 880,55 грн.

 • Парти – 8 шт. × 717,59 = 3 340,69 грн.

 • Акустична система GEMIXSTF-5 Black – 2  шт. × 702 грн. = 1 404 грн.

 • Стільці учнівські з регулюванням висоти –33 шт.×367,5 грн. = 12 127,5 грн.

 • Персональний комп’ютер учня 1 шт. × 14 824,8 грн.

 • Ноутбук – 1 шт. × 13 839 грн.

 • Ламінатор – 1 шт. × 3 700 грн.

 • Мікроскоп учнівський – 1 шт. × 3 900 грн.

 • Акустичний комплект – 1 шт. × 12 312 грн.

 • Стійка для акустики – 2 шт. × 1 348 грн.

 • Радіосистема Shure-502 R – 1 шт. × 1338 грн.

 • Комплект – комп’ютерне обладнання, відповідний мультимедійний контент та дидактичні матеріали для початкових класів – 1 комплект × 338 080 грн.

 • Мольберт двостороння магнітна дошка для маленьких магнітів і маркерів – 2 шт. × 468 грн. = 936 грн.

 • Мультимедійний проектор – 1 шт. × 15 202,08 грн.

 • Набір музичних інструментів – 1 наб. × 3 555 грн.

 • Відкриті шафи для зберігання засобів навчання – 2 шт. × 1 200 грн. = 2 400 грн.

 • Багатофункціональний пристрій – 1 шт. × 7 432,03 грн..

 • Морозильна камера Scan SB 551 – 1 шт. × 22 125 грн.

 • Двокамерний холодильник SNAIGE 35 SM 1 шт. × 10 300 грн.

 • Плита електрична промислова – 1 шт. × 24 800 грн.

 • Кушетка медична – 1 шт. × 3 540 грн.

 • Зростомір – 1 шт. × 998 грн.

 • Машина для чищення овочів промислова МОО-1 – 1 шт. × 21 600 грн.

 • Опромынювач бактерицидний ОБП 2-30 – 1 шт. × 1 374 грн.

 • Щит пожежний в комплекті – 1 компл. × 1 900 грн.

 • Газонокосарка – 1 шт. × 3 237 грн.

 • Ваги – 1 шт. × 2 926 грн.

 

Усього на суму: 614 846,81 грн..

 

Рішенням групових  та класних батьківських зборів була надана благодійна допомога на зміцнення матеріально-технічної бази та розвивального середовища груп та класів. Добровільна благодійна допомога використовувались згідно колегіального рішення батьків, про що оформлені протоколи зборів та письмові звіти батьківських комітетів.

 

За батьківські внески було придбано та зроблено:

 

 • Трон – 1 шт. × 100 грн.

 • Лавки –  2 шт. × 50 грн. = 100 грн.

 • Пуфи – 6 шт. × 200 грн. = 1 200 грн.

 • Ігрові набори LEGO – 2 наб. × 512,62 грн. = 1 025, 24 грн.

 • Ігрові набори – 32 наб. × 10,36 грн. = 331,52 грн.

 • Дитячі міні-крісла – 3 шт. × 200 грн. = 600 грн.

 • Подіум – 1 шт. × 1 260 грн.

 • Карниз дерев’яний – 20 шт. × 40 грн. = 800 грн.

 • Каструля /з – 1 шт. × 110 грн.

 • Ємкість скляна – 2 шт. × 25 грн. = 50 грн.

 • Серветниця пластикова – 6 шт. × 10 грн. = 60 грн.

 • Лоток для ложок – 1 шт. × 10 грн.

 • Відро 8л з нержавіючої сталі – 1 шт. × 135 грн.

 • Пластиковий контейнер – 2 шт. × 18 грн. = 36 грн.

 • Відро 10л з нержавіючої сталі з кришкою – 2 шт. × 160 грн.= 320 грн.

 • Лопата для снігу – 1 шт. × 30 грн. = 30 грн.

 • Підставка для ложок – 1 шт. × 25 грн.

 • Килимок для витирання ніг – 1 шт. × 60 грн.

 • Перегородка дерев’яна – 3 шт. × 300 грн.= 900 грн.

 • Фарба – 341,6 л на суму 128 367,51 грн.

 • Лак – 73,3 л ×  47,5 грн. = 3 480 грн.

 • Розчинник – 20 бут. × 18 грн. = 360 грн.

 • Пензлики – 96 шт. × 6 грн. = 576 грн.

 • Валіки – 22 шт. × 22 грн.= 484 грн.

 • Вапно – 39 пак. ×  2 грн. = 78 грн.

 • Грунтівка універсальна – 20 пак. × 23 грн.= 460 грн.

 • Шпаклівка стартова – 21 б. ×6,2 грн. = 54,6 грн.

 • Засіб від грибка – 5 б. × 55 грн. = 275 грн.

 • Шпалери – 29 рул. × 500 грн.= 14 500 грн.

 • Клей шпалерний – 12 п. × 60 грн. = 720 грн.

 • Потолок натяжний – 34,4 м² × 145,35 грн. = 5 000 грн.

 • Потолок натяжний – 47,7 м² × 146,75 грн. = 7 000 грн.

 

Усього на суму: 157 874, 8 грн.

 

Разом: 772 721,61 грн..

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

          Відповідно до штатного розпису в закладі працюють 55 осіб, з них педагогів – 19, а саме: вихователь – методист, практичний психолог,  2 музичних керівника, 5 учителів початкових класів, 1 вихователь ГПД, 13 вихователів дошкільних груп. Медичне обслуговування здійснюють 2 сестри медичні старші.

 

 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

 

 На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють  сестри медичні старші Гришко Л.І. та Носенко В.В.. Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня та організації харчування здійснюється відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

 

 Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Один раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

 

           Щомісячно проводиться моніторинг захворюваності дітей у закладі освіти. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ У ПСНВК № 86

 

         

 

Робота з організації  харчування  в ПСНВК № 86 здійснюється згідно вимог Інструкції з організації  харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  (наказ  МОН, МОЗ від 17 квітня 2006 р. №298/227)  та  Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах  (наказ МОН, МОЗ  від  01 червня 2005 р. №242/239) медичною сестрою, яка оформлює меню – розкладку на кожний наступний робочий для дошкільного закладу день.

 

Відповідно до наказу по закладу від 26.12.2018 р. № 01-06/113 «Про організацію харчування дітей і учнів у ПСНВК № 86 у 2019 році», з 1 січня організоване одноразове гаряче харчування (сніданок)  для 11 учнів пільгових категорій 1-4 класів вартістю 20 грн. на одного учня в день за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

 

-   учнів, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС – 1 учень;

 

-  учнів, батьки яких захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни – 7 учнів;

 

-   учнів, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичної операції, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України – 1 учень;

 

-   учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»  - 2 учні.

 

За вимогою (згодою) батьків організоване гаряче харчування (сніданок) за батьківські кошти із розрахунку 20 грн. на одну дитину в день. На підставі пропозиції батьків та за їх кошти з організовані гарячі обіди вартістю 20 грн. на одну дитину в день.

 

У закладі працює Рада по харчуванню, на якій розглядаються питання покращення харчування учнів і вихованців дошкільних груп.

 

В ПСНВК № 86 організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводить комірник Коротун Л.І. в присутності медичної сестри.

 

 Усі продукти харчування, що надходять до закладу централізовано відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

Великим досягненням закладу став капітальний ремонт харчоблоку, який був проведений влітку 2018 року та закуплене сучасне обладнання: пароконвектомат.

 

Робота з організації харчування в ПСНВК № 86 ведеться на достатньому рівні. Слід зазначити, що в 2018-2019 н.р. значно покращилась якість та різноманітність страв, завдяки збільшенню вартості харчування і як наслідок – збільшення об’єму та якості продуктів харчування.

 

 

 

 

 

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 

 

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В серпні 2018 року були розроблені  плани евакуації дітей на випадок пожежі, встановлено пожежну сигналізацію, проведено перевірку 12 вогнегасників.

 

Відповідно до річного плану, проведено «Тиждень безпеки дитини» та «Тиждень безпеки дорожнього руху».

 

Діяльність колективу спрямовую на виховання в учасників освітнього процесу ПСНВК № 86 якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних та нестандартних ситуаціях.  

 

За звітний період не зафіксовано жодного  випадку  травмування дітей під час освітнього процесу.

 

       В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників та дітей.

 

      Систематично видаються накази з охорони праці та протипожежної безпеки.

 

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. В закладі проводяться  та фіксуються вступні, первинні та цільові інструктажі відповідно вимог.

 

Для проведення роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності, у Кімнаті безпеки є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні ігри, диски DVD тощо. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи.

 

           Кожен працівник закладу проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на ігрових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

 

Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітньому закладі можна вважати задовільною.

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

 

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.

 

З цією метою протягом року було організовано  різні активні форм співпраці:

 

       батьківські збори та зустрічі, майстер-класи, родинні  та спортивні свята;

 

       анкетування батьків;

 

       індивідуальні консультації різних спеціалістів;

 

 • інформування через батьківські куточки;

 • висвітлення інформації про життя садочка на офіційному сайті;

 • участь батьків у різноманітних конкурсах та святах.

 

Проведена робота сприяла позитивній та плідній взаємодії та налагодженню взаєморозуміння.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН

 

 

 

 На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. ( із змінами внесеними згідно із законами №1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, №30, ст. 542), Закону України «Про доступ до публічної інформації» (із змінами внесеними із законами №319 – VIII від 09.04.2015 р., ВВР, 2015, №25 ст. 192), Указу Президента України № 109/208 від 07.02.2007р.  «Про першочергові  заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Мінстрів України   від 14 квітня 1997р.(зі змінами №48 від 03.02.2016 р.)   «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядуванняаведеня, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», Примірної Інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах затвердженою наказом Міністерством освіти та науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1059. Наказами  по ДНЗ №2 о/д від 03.01.2017 р. «Про затвердження номенклатури справ ДНЗ №52 на 2017 р.», наказом №3 від 03.01.2017 р. « Про створення комісії по розгляду звернень громадян в ДНЗ №52» був затверджений графік прийому громадян та ведуться  «Журнал  особистого прийому громадян», «Журнал письмових звернень громадян» де всі скарги і пропозиції фіксуються та розглядаються. Протягом року зафіксовано 42 звернення, які були вирішені.

 

 

 

ВИСНОВОК

 

ПСНВК № 86 має сучасну матеріально-технічну базу, користується великим авторитетом серед батьків.

 

За звітний період  було зроблено багато. Усі завдання реалізовано.

 

Ну і звичайно сприяти продовженню роботи з:

 

-        удосконалюванню освітньо-виховного процесу засобами використання інноваційних технологій;

 

-        виховуванню національно – патріотичних почуттів, формуванню національної свідомісті;

 

-        забезпеченню зростання духовного потенціалу і розвитку дитини засобами культури;

 

-        сприянню повноцінному фізичному розвитку особистості, утвердженню здорового способу життя.

 

Педагогічний колектив молодий, креативний, перспективний,  тому на наступний навчальний рік маємо на меті спланувати такі заходи, щоб в повній мірі реалізувати творчій потенціал колективу.

 

 

 

 

  

В

 

ИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

 

 

спільного засідання педагогів СНВК № 86 та громадськості

 

 

 

м.Полтава                                               19 травня 2017 р.

 

 

 

Присутні: 184 чол.

 

 

 

 

 

Порядок денний

 

 

 

1.     Звіт директора СНВК № 86 Шурко Л.М. за 2015-2016 навчальний рік.

 

2.     Виступ громадськості.

 

3.     Концерт «Ми – щасливі діти!».

 

 

 

1. По першому питанню слухали Шурко Любов Митрофанівну, директора СНВК № 86, яка звітувала перед педагогічним колективом та громадськістю про виконану роботу в 2016-2017 навчальному році.

 

Директор доповіла, що у 2016 - 2017 навчальному році в закладі функціонувало 10 груп, з яких 2 групи раннього віку (в них 57 дітей), 8 груп дошкільного віку (в них 264 дитини) та 1, 2, 3 класи початкової школи (101 учень). Усього 422 дітей.

 

Любов Митрофанівна розповіла, що  СНВК № 86 повністю забезпечений педагогічними кадрами та технічним персоналом.

 

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив працював над такими завданнями:

 

1.     Підвищити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом посилення персональної відповідальності кожного учасника освітнього процесу та організації роботи по валеологічній освіті дітей і батьків.

 

2.     Формувати пізнавальні інтереси дошкільнят засобами пошуково-дослідницької діяльності.

 

3.     Продовжувати роботу з формування у дошкільників та молодших школярів глибоких уявлень про історію, природу, культуру рідної країни, високих моральних рис, національної самосвідомості та громадянської відповідальності.

 

4.     Методичну роботу з педагогічними кадрами спрямовувати на відновлення, оновлення та поглиблення необхідних загальноосвітніх і професійних знань, умінь і навичок фахівця, на підвищення якості освітнього процесу.

 

Колектив СНВК № 86 працює над  виконанням Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту». Навчально-виховна робота в дошкільних групах ведеться за програмою «Дитина». Великої уваги заслуговує робота зі створення сучасної навчальної бази закладу. В освітньо-виховному процесі педагоги СНВК № 86 використовують новітні педтехнології (додаток № 1).

 

У СНВК № 86 проходять різноманітнні заходи.Упродовж 2016-2017 навчального року колектив СНВК брав активну участь у методичній роботі міста. Так, у листопаді 2016 року на базі закладу проводився День педмайстерності «Шляхи і методи розвитку мовленнєвої компетенції у дошкільнят». Для вихователів ДНЗ, СНВК міста були підготовлені і показані заняття з мовленнєвого розвитку, з використанням новітніх методик і педтехнологій, таких як метода моделювання, мнемотехніки, використанням «Мовленнєвого конструктора», технології ТРВЗ, карт Проппа сінквейн.

 

Заклад продовжує працювати з АПН України та апробує парціальну програму для вихованців дошкільних навчальних закладів «Дівчатка і хлоп’ята – майбутні мами й тата!»

 

Традиційними залишилися  театралізовані привітання учнями початкових класів шкільного підрозділу разом з педагогами закладу шефів та організації з народними, державними, професійними святами.

 

Дошкільні групи працюють над упровадженням варіативної частини Базового компоненту дошкільної   освіти. У дошкільному підрозділі на безоплатній основі упродовж 2016-2017 навчального року працювали гуртки різних напрямків роботи (додаток № 2).

 

       На базі СНВК № 86 проходила педагогічна практика студентів ПДПУ ім. В.Г.Короленка.

 

Досягненнями колективу та учнів СНВК № 86 у 2016-2017 навчальному році сталоГран-прі за участь у конкурсі «Великодній кошик» в рамках Міського дитячого фестивалю композицій «Великодня писанка» під патронатом  Полтавського міського голови Олександра Мамая (2017 р.), ІІ місце в міському фестивалі дитячої творчості «Світ дитячих захопленю».

 

Уся робота педагогічного колективу СНВК щомісячно  висвітлюється в часописі «САД’ОК» (дошкільний підрозділ),  газеті «Вісник цікавих подій» (шкільний підрозділ), а також на WEB-сайті СНВК. Робота педагогічного колективу СНВК № 86 неодноразово висвітлювалася й в газеті «Освітній простір» управління освіти Полтавської міської ради та «Полтавський вісник».

 

Педагогічний колектив працює над зміцненням фізичного здоров’я дітей. У закладі розроблена та проводиться система загартовуючих заходів на навчальний рік та на літній оздоровчий період.

 

Залишається традицією проведення в СНВК № 86 щорічних трудових екологічних акцій «Посади своє дерево» та «Квіти – це очі Землі». На території закладу висаджено 15 персиків, 3 ялинки, по-новому оформлені дві декоративні семиярусні клумби, ьдосаджені новими квітами усі клумби.

 

Матеріальна база СНВК № 86 значно зміцніла за рахунок бюджетних, спонсорських та батьківських коштів.

 

Так, в 2016– 2017 навчальному році за державні кошти:

 

1.     Придбано

 

·        МФУ – 1 шт.;

 

·        Монітори – 5 шт.;

 

·        Системні блоки – 5 шт.;

 

·        Ноутбуки – 9 шт.;

 

·        Клавіатура – 5 шт.;

 

·        Комп’ютерні миші – 5 шт.;

 

·        Мультимедійний екран – 1 шт.;

 

·        Мультимедійний проектор – 1 шт.;

 

·        Слайсерізка з насаджками для нарізання хліба – 1 шт.;

 

·        Овочерізка – 1 шт.;

 

·        Овочечистка – 1 шт.;

 

·        Тістомісм – 1 шт.;

 

·        Електрична сковорда – 1 шт.;

 

·        Парти одномісні – 40 шт.;

 

·        Стільці до парт – 40 шт.;

 

Текстиль:

 

·        Покривала – 30 шт.;

 

·        Матраци – 25 шт.;

 

·        Ковдри – 25 шт.;

 

·        Тканина – 95 п.м;

 

·        Рушники – 61 шт.;

 

2.     Виконано ремонтні роботи:

 

·        Мережі гарячого водопостачання;

 

·        Каналізаційної труби.

 

За спонсорські кошти придбано:

 

·        Лінолеум 32 м²    120005,00 грн.

 

За батьківські кошти

 

     1.  Придбано:

 

·        Кронштейн   – 2 шт. - 1 119,00 грн.,

 

·        Проектор – 1 шт. - 7 999,00 грн.,

 

·        Екран  – 1 шт. – 1425,00 грн.,

 

·        Кабель до проектора  – 1 шт. -  365,00 грн.,

 

·        Диван «Олівер»  – 2 400, 00 грн.,

 

·        Дитяча ігрова стінка «Кораблик» – 1 шт. – 1 500,00  грн.,

 

·        Дитяча ігрова стінка «Паркінг» – 1 шт. – 1 544,00  грн.,

 

·        Дитяча ігрова стінка «Машенька» – 1 шт. – 966,00  грн.,

 

·        Кабель  – 1 шт. -  1 300,00 грн.,

 

·        Тумба – 2 шт. – 1 060,00 грн.,

 

·        Дитяча лікарня и- 1 шт. – 925,00 грн

 

·        Кухонні меблі (1 набір.) -  6 000 грн..

 

     2.  Виконано ремонтні роботи:

 

·        Електромережі на харчоблоці – 1 000,00 грн.,

 

·        Капітальний методичного кабінету – 11 499,00 грн.,

 

·        В групах та класах («Полуничка» та 3 клас – роздягальня, «Кульбабка» - кухня, «Сонечко - групова», «Ромашка» - тамбур, «Ластівка» - туалет) – 3 910 грн..

 

Усього на суму   42  972,00 грн..

 

У 2016-2017 навчальному році адміністрацією разом з пожежно-технічною комісією перевірений стан безпеки будівлі, внутрішнього протипожежного водопроводу і пожежних кранів в СНВК з практичним пуском води, здійснено навчання персоналу типовим правилам пожежної безпеки.

 

Виконано комплексні заходи з профілактики виробничого травматизму на 2016 та розроблені на 2017 рік. Виробничих травм за звітний період з працівниками не було.

 

У СНВК дотримується санітарно-епідеміологічний режим. При планових перевірках санепідемстанції зауважень немає.

 

У квітні 2017 р. були проведені День охорони праці та День цивільної оборони. Двічі в рік проводилися Тижні безпеки дитини. Вживаються необхідні заходи з попередження дитячого травматизму.

 

Медичне обслуговування дітей проводиться відповідно плану роботи медичного кабінету, розробленого лікарем на рік.

 

В СНВК здійснюється 3-х разове харчування дошкільників. Для учнів 1,2 та 3 класів організоване харчування за бюджетні  та батьківські кошти. Проводиться  бережливе харчування.

 

На базі СНВК в червні працює пришкільний оздоровчий табір «Сузір’я», директор табору Сліпченко М.І..

 

Упродовж  2016-2017 навчального року колектив працював з різними державними та громадськими організаціями (див. додаток № 3).

 

 

 

 

 

2.     Виступили:

 

1. Безпала З.В., мама учня 3 класу, яка  подякувала директора, Шурко Л.М. за створення належних санітарно-гігієнічних умов, чистоту і порядок в закладі. Вона відмітила, що в закладі створений сприятливий мікроклімат. З  дітьми проводиться змістовна робота висококваліфікованими педагогами.

 

2.  Голова батьківського комітету Котвицька А.А., яка висловила подяку директору Шурко Л.М. за створення сучасної навчальної та матеріально-технічної бази в дошкільних групах та класах початкової школи, раціональне використання бюджетних, спонсорських та батьківських коштів.

 

 

 

3. Перегляд концерту «Ми – щасливі діти!», показаний вихованцями СНВК та учасниками хореографічного ансамблю «Сузір’я» (керівники Таскіна Н.В., Сліпченко М.І., Зозуліна В.Б., Ляшенко О.М.).

 

 

 

 

 

Рішення :

 

 

 

1.  Вважати роботу СНВК № 86 в 2016 –2017 навчальному році змістовною та ефективною.

 

2. В 2017-2018 навчальному році продовжувати підтримувати та зміцнюватипартнерські зв’язки з батьківською громадою. Розширювати роботу здержавними та громадськими організаціями.

 

3. В 2017-2018 навчальному році освітній процес продовжувати організовувати за такими пріоритетними напрямками: художньо-естетичний, громадянсько-патріотичний, поглиблене вивчення англійської мови з 1 класу.

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів                                                                 Шурко Л.М.

 

 

 

Секретар                                                                         Пасюра С.А.

 

 

 

Контактні дані

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %